• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.

 

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.