• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού-Γυμν.Μικρού-Διστόμου-Παπάφη

Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού-Γυμν.Μικρού-Διστόμου-Παπάφη του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε.-Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ

 

Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού-Γυμν.Μικρού-Διστόμου-Παπάφη

Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού-Γυμν.Μικρού-Διστόμου-Παπάφη του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κ/Ξ ΜΕΚ Ο.Ε.-Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ