• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Αποκατάσταση παραρτήματος Ά Γυμνασίου αρρένων Θεσσαλονίκης

 

Αποκατάσταση παραρτήματος Ά Γυμνασίου αρρένων Θεσσαλονίκης