• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη
  • en
  • el

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ

Έργο υπό κατασκευή <ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ> ΜΕ ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΤΕ