• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ

Έργο υπό κατασκευή <ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΑΣ> ΜΕ ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΤΕ

 

RESTORATION AREAS OF UNCONTROLLED DISPOSAL WASTE VERIA-NAOUSSA

Project under construction <RESTORATION AREAS OF UNCONTROLLED DISPOSAL WASTE VERIA-NAOUSSA> WITH ERGOKAT SA