• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Αστική Ανάπλαση του ΟΤ 72 και του κοινόχρηστου χώρου επι της Δημοτικής Οδού Θέρμης

Αστική Ανάπλαση του ΟΤ 72 και του κοινόχρηστου χώρου επι της Δημοτικής Οδού Θέρμης – Πανοράματος περιλαμβανομενων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΠΑΛΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ

 

Αστική Ανάπλαση του ΟΤ 72 και του κοινόχρηστου χώρου επι της Δημοτικής Οδού Θέρμης

Αστική Ανάπλαση του ΟΤ 72 και του κοινόχρηστου χώρου επι της Δημοτικής Οδού Θέρμης – Πανοράματος περιλαμβανομενων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΜΠΑΛΛΑΣ Γ. & ΣΙΑ