• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

BIOCLIMATIC UPGRADE OF THE AREA “NEOKLISTA”

BIOCLIMATIC UPGRADE OF THE AREA “NEOKLISTA” – MUNICIPAL COMMUNITY OF STAVROUPOLIS WITH K / O G.DITSAS Co. Ltd.- Chiapas HELEN NEO

 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ”

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ” ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ Κ/Ξ Γ.ΔΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ-ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΝΕΟ