• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης

Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης με ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.

 

Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης

Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης με ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε.