• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ανάπλαση,αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου με Κ/Ξ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ν.-ΒΛΑΧΟΣ Γ.-ΔΑΛΕΣΗΣ Μ.-ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ Γ.

 

Δήμος Ωραιοκάστρου

Ανάπλαση,αναβάθμιση και δημιουργία νέων θεματικών πυρήνων πρασίνου του Δήμου Ωραιοκάστρου με Κ/Ξ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Ν.-ΒΛΑΧΟΣ Γ.-ΔΑΛΕΣΗΣ Μ.-ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ Γ.