• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Εργατικές κατοικίες Διαβατών Θεσσαλονίκης

Εργατικές κατοικίες Διαβατών Θεσσαλονίκης με ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ

 

Εργατικές κατοικίες Διαβατών Θεσσαλονίκης

Εργατικές κατοικίες Διαβατών Θεσσαλονίκης με ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ