• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Κατασκευή οδικού άξονα Σέρρες-Αμφίπολη

Κατασκευή οδικού άξονα Σέρρες-Αμφίπολη με ΕΤΕΘ ΑΕ

 

Κατασκευή οδικού άξονα Σέρρες-Αμφίπολη

Κατασκευή οδικού άξονα Σέρρες-Αμφίπολη με ΕΤΕΘ ΑΕ