• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

CONSTRUCTION OF INTERCHANGES ROAD K16

CONSTRUCTION OF INTERCHANGES ROAD K16 THE CONTRIBUTION OF PATHE INTERNAL  REGIONAL ROAD  OF THESSALONIKI J & P-AVAX SA

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ