• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Κατοικίες ιδιωτών όπως οικία Λυσαρίδη

Κατοικίες ιδιωτών όπως οικία Λυσαρίδη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης με ΕΤΕΘ κ.α.

 

Κατοικίες ιδιωτών όπως οικία Λυσαρίδη

Κατοικίες ιδιωτών όπως οικία Λυσαρίδη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης με ΕΤΕΘ κ.α.