• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Ολυμπιακά έργα

Ολυμπιακά έργα όπως: ολυμπιακό χωριό, ολυμπιακό κέντρο Καρπενησίου, ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου κ.α.

 

Ολυμπιακά έργα

Ολυμπιακά έργα όπως: ολυμπιακό χωριό, ολυμπιακό κέντρο Καρπενησίου, ολυμπιακό κέντρο Γαλατσίου κ.α.