• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Σύνδεση Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας με εγνατία οδό

 

Σύνδεση Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας με εγνατία οδό