• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη
  • en
  • el

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑΟΥΣΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ με φορέα ΑΤΕΒΕ