• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΝΑΟΥΣΑ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ με φορέα ΑΤΕΒΕ

 

CONSTRUCTION WORK OF ROAD ROOTS

CONSTRUCTION WORK OF ROAD ROOTS OF NAOUSA OF IMATHIA WITH CARRIER, ATEVE