• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Μελέτη και σχεδιασμός κήπων

Σε συνεργασία με διακεκριμένους αρχιτέκτονες τοπίου διεξάγουμε συστηματική μελέτη χώρων δίνοντας στον ενδιαφερόμενο αξιόλογες προτάσεις σε συνάρτηση των αναγκών.

Μια μελέτη περιλαμβάνει:

  1. Ανάλυση και εκτίμηση τοπίου.
  2. Σχέδια.
  3. Προτάσεις για ανάδειξει και αξιοποίηση χώρων.