• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων

Στόχος μας η ποιότητα των φυτών που παράγουμε.

Σε αυτό συμβάλλει η πολυετή εμπειρία μας και το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Τα φυτά μας εύρωστα, απαλλαγμένα από κάθε είδους ασθένεια ελέγχονται συστηματικά πρώτα από εμάς με εξειδικευμένες αναλύσεις σε εργαστήρια και έπειτα από το ΚΕΠΥΕΛ Θεσσαλονίκης και τη διεύθυνση γεωργίας.

Διαθέτουμε θάμνους και δένδρα σε πολλά μεγέθη.

Προορίζονται για κάθε είδους έργου αστικού ή περιαστικού πρασίνου, ιδιωτικό ή δημόσιο.

Το φυτώριο μας είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα των φυτών μας με ISO 9001:2008 από την αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης και ελέγχου QMSCERT.

Επίσης διαθέτουμε πιστοποιητικό φυτουργείας με την σφραγίδα την διεύθυνση γεωργίας.