• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

Προμήθεια φυτών για επιδοτούμενα προγράμματα

Οι ενδιαφερόμενοι των αγρωτικών επιδοτήσεων μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς ώστε να ενημερωθούν για τα είδη των φυτών και τον τρόπο καλλιέργειά τους.

Το φυτώριο μας είναι πιστοποιημένο για το φυτοτεχνικό υλικό μας με ISO 9001:2008 από την αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης και ελέγχου QMSCERT