• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη

ISO

Το φυτώριο μας είναι πιστοποιημένο για το φυτοτεχνικό υλικό μας με ISO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 9001:2015 από την αναγνωρισμένη εταιρεία πιστοποίησης και ελέγχου QMSCERT.

ISO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 14001:2015

ISO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 18001:2007

ISO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / Certificate

Η QMSCERT, ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΗΛ. ΔΗΜΗΤΡΑ
Νεοχωρούδα, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

με πεδίο εφαρμογής:

Παραγωγή & Διάθεση Καλλωπιστικών φυτών, μελέτη & σχεδιασμός κήπων, αποκαταστάσεις τοπίων, τεχνικά έργα πρασίνου (εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων, φυτοτεχνικού υλικού, συντήρηση, Λίπανση, Φυτοπροστασία), χονδικό εμπόριο λιπασμάτων.

έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015