• Νεωχορούδα - Θεσσαλονίκη
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΘΑΜΝΟΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ ΠΑΧΙΑ ΓΚΡΙΖΩΠΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΝΟΥΔΩΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ.ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ

Product Description

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΘΑΜΝΟΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ ΠΑΧΙΑ ΓΚΡΙΖΩΠΑ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΧΝΟΥΔΩΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ