Plant material Supply

Plant Material Supply to   –Municipalities of Greece (Thessaloniki, Athens, Patras, Pavlou Mela, Evosmos- Kordelio, Thermi, Alexandroupolis Piraeus, Kilkis, Serres etc.) –A.U.TH. (Aristotle University of Thessaloniki-Greece) –Olympic Games “Athens 2004”…