Παραγωγή και προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων εξωτερικού χώρου

Παράγουμε και διαθέτουμε περισσότερα από μισό εκατομμύριο φυτά ανά έτος και οποιοδήποτε είδος μας ζητηθεί κατά παραγγελία: 

Αναλυτικότερα:
 • Δέντρα καλλωπιστικά
 • Οπωροφόρα
 • Κωνοφόρα
 • Θάμνους καλλωπιστικούς
 • Δασικά είδη για αναδασώσεις σε ειδική συσκευασία (σε ειδικές συσκευασίες-κυψέλες ιδανικές για την μεταφορά και φύτευση).
 • Πολυετείς πόες
 • Αγρωστώδη
 • Αναρριχώμενα φυτά
 • Αρωματικά είδη
 • Παχύφυτα
 • Φυτά εδαφοκάλυψης
 • Σκιόφυλλα

Τα φυτώριά μας ελέγχονται συστηματικά από εξειδικευμένα εργαστήρια κι από: 

-το ΚΕΠΥΕΛ Θεσσαλονίκης και  

-την Διεύθυνση Γεωργίας 

Τεχνικά έργα πρασίνου

Αναδασώσεις-Αποκαταστάεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπλάσεις πράσινων χώρων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πράσινες στέγες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υδροσπορά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εφαρμογή Γιούτας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οδικοί Άξονες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημόσιοι Χώροι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιδιωτικοί χώροι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξενοδοχειακές μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατέχοντας άδεια Δασικού Φυτωρίου από το 2017, παράγουμε δασικά είδη ιδανικά για αναδασώσεις και διεκπεραιώνουμε αντίστοιχα έργα. 

Στον ιδιωτικό τομέα συνεργαζόμαστε με κατασκευαστικές εταιρίες, εντός κι εκτός Ελλάδας, για την δημιουργία του περιβάλλοντος χώρου και των φυτεμένων δωμάτων κατά την ανέγερση Ξενοδοχειακών μονάδων, Συγκροτημάτων κατοικιών και σχολείων, Ιδιωτικών Ιατρικών Μονάδων κλπ. ακολουθώντας την μελέτη του κατασκευαστή ή συντάσσοντας  την φυτοτεχνική μελέτη εάν μας ζητηθεί. 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

Το τμήμα μελέτης και σχεδιασμού υπαίθριου, περιβάλλοντος χώρου της εταιρίας μας εστιάζει σε ολοκληρωμένες προτάσεις προς τους πελάτες μας, συνδυάζοντας τη γνώση της φυσιολογίας των φυτών και την κατάρτιση σε σχεδιαστικά εργαλεία γραφικών οντοτήτων και αποτύπωσης του τοπίου (AutoCAD, GIS).

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Διασφάλιση άριστης ποιότητας φυτικού υλικού.

Άρτια εκτέλεση έργων πρασίνου.

Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας και να διατηρεί την υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα του.

Συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές και συνεργάτες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Φερεγγυότητα.