Έργα Γενικά Σχολεία-Νοσοκομεία-Μουσεία

Σχολεία-Νοσοκομεία-Μουσεία 1. New Learning Complex American Anatolia College, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη (συνεργασία με ΑΒΑΞ ΑΕ) 2. Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ/Ξ ΜΕΚ ΟΕ-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ)…

Σχολεία Δήμου Θεσσαλονίκης

Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης (με Κ/Ξ ΜΕΚ ΟΕ-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ)  ⦁    1ο Γυμνάσιο και 30ο ΓΕΛ (Γενναδίου 53) ⦁    15ο Γυμνάσιο και 15ο Λύκειο (Κ. Ντηλ 24) ⦁  …

Νοσοκομεία

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»   Αλεξανδρούπολης   Σερρών   Κατερίνης   Λάρισας 

Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης

Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης (με Κ/Ξ ΜΕΚ ΟΕ-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ)  ⦁    1ο Γυμνάσιο και 30ο ΓΕΛ (Γενναδίου 53) ⦁    15ο Γυμνάσιο και 15ο Λύκειο (Κ. Ντηλ 24) ⦁  …