Περιγραφή έργου

-Παράκαμψη Αρναίας-Παλαιοχωρίου-Νεοχωρίου στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αγίου   

  Προδρόμου-Αρναίας-Ιερισσού Χαλκιδικής (με ΑΚΜΗ ΑΤΕ) 

 

  -Υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής οδικού τμήματος Πατρίδα-Νάουσα Ν. Ημαθίας (με   

  ΦΟΡΕΑ ΑΤΕΒΕ) 

 

 -Περιφερειακός Δρόμος Κατερίνης – Τμήμα 1ο  (με ΠΕΤΡΗΣ ΑΕ ) 

 

 -Περιφερειακός Δρόμος Κατερίνης – Τμήμα 2ο  (με Κ/Ξ  ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ-Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ)  

 

 -Οδικός άξονας Σερρών-Αμφιπόλεως (με ΕΤΕΘ ΑΕ) 

 

-Συντήρηση χώρων πρασίνου Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”,

Θεσσαλονίκη (συνεργασία με REDEX A.E.)

13235407_1078504662221004_4958405264923037373_o.jpg13557833_1103102159761254_479930604453359469_n.jpg