Περιγραφή έργου

 -Ανισόπεδος Κόμβος Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής  Περιφερειακής Οδού        

  Θεσσαλονίκης-Τμήμα 1ο  (με J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ)  

 

-Ανισόπεδος Κόμβος Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής  Περιφερειακής Οδού      

 Θεσσαλονίκης-Τμήμα 2ο  (με ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ) 

komvos-k16-1.jpgkomvos-k16-2.jpg