Περιγραφή έργου

Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη  

Κατασκευή φυτεμένου δώματος (με ΜΑΜΑΔΑΣ Α.Ε.) 

porto-palace-hotel-thessaloniki-1.jpgporto-palace-hotel-thessaloniki-2.jpg