-Προμήθεια δασικού φυτικού υλικού για το ερευνητικό πρόγραμμα «LIFE19
CCM/NL/001200 LIFE Terra» Part 1 and 2 STICHTING LIFE TERRA NL, Netherlands

 

-Προμήθεια φυτικού υλικού προς ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης) για τις δράσεις αναδάσωσης

 

-Προμήθεια φυτικού υλικού προς Αναδάσωση στην ΔΕΗ

 

-Αποκατάσταση τοπίου ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) Βέροιας,
(συνεργασία με ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ)

 

-Αποκατάσταση τοπίου ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) Νάουσας (συνεργασία με ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΤΕ)

 

-Αποκατάσταση τοπίου ΧΑΔΑ (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) Αρναίας,
Χαλκιδική (συνεργασία με ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ)

 

-Πρανή οδοποιίας και πλατειών Αιολικού Πάρκου «Ανατολικό Άσκιο» στη ΤΚ Εράτυρας
της ΔΕ Άσκιου του Δήμου Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
(συνεργασία με ΤΟΠΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)