Περιγραφή έργου

Αυτοκινητόδρομος Ε65
(συνεργασία με ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΕΡΓΑΝΗ ΑΕ)


ΠΑΘΕ
(συνεργασία με ΕΥΚΛΕΙΔΗ-ALPINE-ΑΚΤΩΡ)


Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης-Αθηνών


ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
(συνεργασία με ΤΟΜΗ ΑΤΕ)


ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
(συνεργασία με NAQUATEC AE)


Παραλιακή Αθηνών από Σ.Ε.Φ. έως  Άγιο Κοσμά
(συνεργασία με ΘΕΜΕΛΗ ΑΤΕ)


Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου
(συνεργασία με ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΤΕ)

 


κ.α.