Περιγραφή έργου

Διαμόρφωση σχολικών αυλών με βιοκλιματικά κριτήρια Δήμου Θεσσαλονίκης (με Κ/Ξ ΜΕΚ ΟΕ-ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ) 

    1ο Γυμνάσιο και 30ο ΓΕΛ (Γενναδίου 53)
    15ο Γυμνάσιο και 15ο Λύκειο (Κ. Ντηλ 24)
    Ευκλείδης (Παπαναστασίου 13)
    1ο Γυμνάσιο και 18ο ΓΕΛ Κάτω Τούμπας (Παπάφη 130α) 

scholeia-dimou-thessalonikis-1.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-2.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-3.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-4.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-5.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-6.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-7.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-8.jpgscholeia-dimou-thessalonikis-9.jpg