Αναβάθμιση πρασίνου και δημιουργία πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης (με ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ).