Ανέγερση των σχολικών κτιρίων Pinewοod με υπόγειο χώρο στάθμευσης και του Center for Educational Excellence & αισθητική – λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Compton Hall, στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ανατόλια, Θεσσαλονίκη (συνεργασία με ΕΤΕΘ ΑΕ).