Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη σημαντικών Δημόσιων Κτιρίων Δήμου της Θεσσαλονίκης(με VALCON ATE).