Κατασκευή Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας 90 κλινών, σε 2 επίπεδα συνολικής επιφάνειας 4.300 τ.μ., Κ.Α.Α. ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε., Πλαγιάρι Θεσσαλονίκη.