Κατασκευή περιβάλλοντα χώρου και πράσινων δωμάτων – Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών (συνεργασία με ΤΕΡΝΑ ΑΕ).