Ανέγερση συγκροτήματος κτιρίων γραφείων με δύο υπόγεια επί της οδού 26ης Οκτωβρίου και Φρίξου στη Θεσσαλονίκη «HUB26» με στόχο πιστοποίησης LEED Gold – Dimand SA. Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου και φυτεμένων δωμάτων, Θεσσαλονίκη (συνεργασία με ΤΕΡΝΑ ΑΕ).