Περιβαλλοντική αναβάθμιση και απόδοση σε κοινή χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά – Δήμος Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη (συνεργασία με Κ/Ξ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ).