Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδού Τραπεζούντος Δήμου Παύλου Μελά – Προμήθεια φυτικού υλικού, Θεσσαλονίκη (συνεργασία με ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ).