Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παραπλεύρων οδών, της δημοτικής ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Θεσσαλονίκη (συνεργασία με ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΕ).