Προμήθεια δέντρων και θάμνων για τη φύτευση νησίδων και πάρκων στον Δήμο Καλαμαριάς της Θεσσαλονίκης.