Προμήθεια και φύτευση φυτικού υλικού – Santo Mine Oia Suites, Οία Σαντορίνης (συνεργασία με Ματθαιάκη Μιχάλη).