Προμήθεια σπόρων, φυτοτεχνικού υλικού και λοιπών υλικών για χώρους πρασίνου στον Δήμο Πατρέων του νομού Αχαΐας.