Περιγραφή έργου

Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων – Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών (συνεργασία με ΤΕΡΝΑ ΑΕ).

lSsutotrYm30Xvb0ZnZL_3.webp